سازمان منطقه آزاد کیش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازمان منطقه آزاد کیش

جزیره کیش از لحاظ وسعت،رده دوم جزایر خلیج فارس قرار دارد.سازمان منطقه آزاد کیش به واسطه شورای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور تثبیت و سال 1372 به عنوان منطقه آزاد تجاری - صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد.

اهداف اصلی سازمان منطقه آزاد کیش به منظور توسعه و پیشرفت جزیره کیش :

 • رشد و توسعه اقتصادی
 • ایجاد اشتغال مفید سازنده
 • جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
 • تنظیم بازار کار و کالا
 • حضور فعال در بازار های جهانی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی
 • تدارک مقدمات تولید کالاهای صنعتی
 • راه اندازی صنایع تبدیلی

بخش های اصلی که در سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت می کنند و هر بخش مسئولیت هایی بر عهده دارند عبارتند از :

 • مجمع عمومی
 • هیات مدیره
 • مدیر عامل
 • رئیس هیات مدیره
 • بازرسان قانونی

مجمع عمومی اهداف هر منطقه را مشخص میکند که عبارتند از :

 • موافقت با تاسیس و یا انحلال شرکت ها و موسسات وابسته
 • تدوین و اصلاح اساسنامه ها
 • اعمال نظارت عالیه بر عملکرد سازمان
 • نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
 • میزان چگونگی اخذ عوارض از اشخاص و موسسات

و هر گونه عملیاتی که در جزیره کیش زیر نظر مجمع عمومی میباشد.

هر گونه اختیار در چارجوب قانون،چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای اجرای وظایف علنی در اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره میباشد.

وظایف رئوس هیات مدیره عبارتند از :

 • انعقاد قرار داد ها
 • چگونگی وصول عوارض و نحوه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی
 • کشتی ها
 • هواپیما ها
 • تعیین نحوه کاربرب اراضی منطقه آزاد
 • استفاده از منابع ملی و فروش و یا واگذاری آنها برحسب قانون و آیین نامه های اجرایی مصوب مجمع عمومی

مسئولیت اجرای مصوبات هیات مدیره دارای هرگونه اختیارات و نمایندگی سازمان در برابر اشخاص ثالث بر عهده ی مدیر عامل میباشد.


پشتیبانی کیش سیر : 09195808135

www.kishsir.com

همراه شو  راهی نیست…!

ارتباط با تلگرام کیش سیر: https://t.me/kishsir

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

تور قشم سیر

تور مشهد سیر