مراحل سرمايه گذاری در کیش stages-of-investment-in-kish

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراحل سرمايه گذاری در کیش

ارائه در خواست کتبی تکمیل فرم توجیه اقتصادی طرح و دريافت جواز تاسيس

ادامــــه مطلب


صنعتی (معاونت اقتصادی)
انتخاب محل و دريافت قرارداد زمين
مديريت صنعتی (معاونت اقتصادی)
تحويل زمين


مديريت اطلاعات جغرافيايی (معاونت عمرانی)
ثبت شرکتها(در صورتيکه سرمايه گذار حقيقی يا حقوقی مايل به داشتن شرکت باشد)
مديريت مالی (معاونت مالی – اداری)
اخذ مجوز فعاليت اقتصادی و کارت بازرگانی صنعتی
مديريت بازرگانی (معاونت اقتصادی)
ارائه نقشه های اجرائی ساختمان دريافت پروانه ساخت شروع عمليات ساختمانی و تکميل بنا
مديريت شهر سازی (شرکت خدمات شهری)
ورود ماشين آلات و مواد خام بدون پرداخت هر گونه ماليات و نصب ماشين آلات  
گمرک منطقه آزاد کيش

 

مقررات پولی بانکی در جزیره کیش

1- بانکـ ها و موسســات اعتباری می توانند با ســرمايه ايــرانی يا خارجی و يا بـا مشارکت ايرانی و خارجی در منطقه آزاد کيش به ثبت برسند.

2- تاسيس بانک، موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات ايرانی يا خارجی در منطقه آزاد کيــش، موکول به پيشنهاد سـازمان منطقه آزاد کيـش، صدور مجوز تاسيس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کيش است.

3-  تاسيـس دفاتــر نمايندگی بانکــ ها و موسســات ايرانی يا خارجی موکـــول به موافقت سازمان منطقه آزاد کيش، اخذ تاييديه بانک مرکزی در مورد مسـئول  دفتــر نمايندگی و ثبت در منطقه آزاد کيـش است. اين دفاتر مجـاز به انجــام  هيچگونه معاملات و عمليات بانکی نمی باشند.

4-  ســرمايه بانک ها و موسســات می تواند تا 100 درصـد متعلق به اتباع خارجی يا ايرانی و يا ترکيبی از اين دو باشد.

5- واحد های بانکی در منطقه آزاد کيـش می توانند بر حسـب مجوز دريافتی به بانکــداری برون مـرزی اشتـغال ورزند. واحدهــای بانکی برون مرزی از انجــام عمليــات و معاملات به ريال ايـران ممنوع هســتند و بايد معاملات و عمليــات خود را منحصرا" با پول های خارجی انجام دهند.

6-  تاسـيس بانک يا موسسه در منطقه بصورت شـرکت سهامی عام يا خاص با ســهام با نام طبق مقـررات مندرج در لايحه اصــلاح قسـمتی از قانون تجارت مصوب سال 1374 مجاز است.

 

حداقل سرمايه واحد های بانکی در منطقه آزادکيش به شرح ذيل تعيين میگردد:

1- واحد های بانکی درون مرزی:

بانک: حداقل 35 ميليارد که صد در صد آن بايدبصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.

موسسـه اعتباری: حداقل 15 ميليارد ريال که صد در صـد آن بايد بصورت نقد نزد بانک مرکزی  سپرده شود.

شـــعبه بـانک يا موسسـه اعتبــاری خارجی: حداقــل 10ميليــارد ريال که صد در صد آن بايد به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.

2-  واحد های بانکی برون مرزی:

بانک: حداقل 10 ميليون دلار که 10 % آن بايد به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. شـــعبه بانک يا موسـسـه اعتبــاری خــارجی: حداقــل 3 ميليون دلار که 100% آن بايد بصــورت نقد نزد بانک مرکـزی سپرده شود.

صرافی در کیش

1-  تاسيس صرافی در منطقه آزاد کيش منوط به پيشنهاد سـازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است.

2- تاسيس صرافی منحصرا" بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمايه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد ميليون ريال است .

فعاليت های ارزی در منطقه آزاد کيش

1- خريد و فروش کليه ارزها در مقابل ريال يا سـاير ارزها و کليه معاملات و نقل و انتقــالات ارزی در منطقــه آزاد کيـش توسط اشــخاص حقيقی و حقوقی آزاد است.

2- نقل و انتقال کليه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کيش به ساير مناطق آزاد کشـــور و خارج از کشور آزاد اســت. نقل و انتقــال ارز به هر شــکلی از منطقه آزاد به ســاير نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.

3-  نــرخ خريد و فروش ارزها و همچنين تبديل آنها به ريال در منطقه آزاد کيش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين می گردد.

4-  معـاملات کليه واحدهــای بانکی در منطقـــه به ريال ايرانی مشــمول مقررات  قانون عمليــات بانکی بدون ربا خواهد بود. اين بانک ها در معاملات ارزی خود مجاز به رعايـت رويه های بين المللی بانکی هستند.

5-  موسســات اعتبــاری، مجاز به افتتاح حســاب های قرض الحسـنه جاری و يا حســاب های ديگـر، به ريال و ارز که برداشـت از آنها با چک امکان پذير است نمی باشند.

6-  واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمايه گذاری را به تشخيص خود تعيين و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معين پرداخت نمايند.

7-  معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کـيش تابع مقررات ارزی ساير نقاط کشور نبوده و کارمزد عمليات بانکی، نرخهای خريد و فروش ارز ،سود تسهيلات اعطايی، براسـاس شــرايط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعيين می شود.

8-  بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفايـت سرمايه را که از طــرف بانک مرکزی و با توجه به معيارهای متداول بين المللی اعلام می گردد رعايت نمايند.

 

واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عمليــات ارزی دارند.

واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عمليــات ارزی  را از بانک مرکزی دريافت کرده اند می توانند بر اساس رويه های بين المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح زير مبادرت ورزند:

1- برقراری روابط کارگزاری با ساير بانک ها.

2-  انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود يا مشتريان

3-  انجام کليه معاملات مربوط به خريد و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود يا مشتريان

4-  نگاهداری حساب های جاری (به استثنا موسسات اعتباری)

5-  نگاهداری حساب های پس انداز

6-  نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سر رسیدهای مختلف

7-  دريافت انواع وام و اعتبار

8- انتشــار، خريد، فروش، پذيره نويســی و نگاهـداری اوراق قرضــه با تائید بانک مرکزی

9-  اعطای انواع وام و اعتبار

10- خريد، تنزيل و تضمين انواع اوراق تجاری

11-  انجـام کليــه امــور مــربوط به اعتبـــارات اســنادی، بـــروات، ســفته ها و ضمانتنامه ها

12-  مديريت دارایی ها و انجام خدمات سـرمايه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتريان

13- انجام کليه خدمات امانی وساير امور مديريتی

14- انجام ساير عمليات و خدمات بانکی مجاز به ارز


پشتیبانی کیش سیر : 09195808135

www.kishsir.com

همراه شو  راهی نیست…!

ارتباط با تلگرام کیش سیر: https://t.me/kishsir

 


دیدگاه‌ها

قیاسوند
قیاسوند 13 مرداد 1389
با سلام
من قصد سرمایه گذاری در جزیره کیش را دارم
میشه لطفا بفرمائید با چه شمارهای باید تماس بگیرم؟
با تشکر
قیاسوند

پاسخ :

با سلام

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره میتوانید با شماره
09125808135 احسان نیک فکر تماس بگیرید.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سرمایه گذاری درکیش
سرمایه گذاری درکیش 10 آبان 1389
باسلام واحترام
آیا ثبت یک شرکت درکیش نیزشامل معافیت مالیاتی است ؟
جهت احداث یک شرکت تولیدی درشهرک صنعتی کیش چه مشوق ها وتسهیلاتی رامیتوانیم دریافت کنیم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سرمایه گذاری کسب و کار
سرمایه گذاری کسب و کار 02 تیر 1390
من قست سرمایه گذاری در کیش را دارم .لطفامرا راه نمایی کنید.برای تورهای گردشی داخلی کیش توانایی اداره نیز دارم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
باسلام خسته نباشيد من بابك هستم دوست داشتم كار بكنم آنجا من خيلي علاقه به كار دارم شما بامن حمايت كن
باسلام خسته نباشيد من بابك هستم دوست داشتم كار بكنم آنجا من خيلي علاقه به كار دارم شما بامن حمايت كن 16 مرداد 1390
بله خيلي دوست دارم بيام ولي مثل شهرهاي ديگه فايده اي نداره كار نيست شما به من كمك كنيد باور كن خود علاقه كار دارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
هیمن
هیمن 17 دی 1390
سلام.
آیا من میتونم در سفرم به کیش یه ماشین بخرم و با خودم به مدت چند ماه به تهران ببرمش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سلام جهت خرید مغازه در یکی از بازارهای کیش من را راهنمایی کنید  متشکرم
سلام جهت خرید مغازه در یکی از بازارهای کیش من را راهنمایی کنید متشکرم 15 مرداد 1391
سلام جهت خرید مغازه در یکی از بازارهای کیش من را راهنمایی کنید
لطفا قیمت هر متر مربع مغازه را نیز بگویید متشکرم
پاسخ:
سلام
قیمتها و بازارها متفاوت میباشند اما تقریبا دیگه از متری 4 یا 5 میلیون هست به بالا.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ارزان ترین بلیط برای کیش داخل راه رو هم باشه قبول
ارزان ترین بلیط برای کیش داخل راه رو هم باشه قبول 16 مرداد 1391
گرفتن مجوز کانون تبلیغاتی در کیش به چه صورت می باشد
پاسخ:
سلام
سوالتون خیلی کلی هستش بخواهیم اینجا جوابتون رو بدیم نمیشه کامل جواب داد لطفا با تلفن همراه زیر تماس بگیرید.
09125808135
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
گرفتن مجوز
گرفتن مجوز 20 مرداد 1391
کیش هم سازمان فرهنگ و ارشاد داره اگه داره میشه آدرس دقیقش روبهم بدید ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
گرفتن مجوز
گرفتن مجوز 20 مرداد 1391
برای یکشنبه بلیط دقیقه 90 دارید لطفا خبرم کنید
اسخ:
سلام
لطفا برای استعلام نرخ تورها و هتل ها با نمایندگی شرکت کیش سیر در تهران تماس بگیرید.
با تشکر کیش سیر 28111212
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آماژه
آماژه 20 مرداد 1391
ساعت هایی که می تونم تماس بگیرم و از نرخ تور ها و گرفتن بلیط مطلع شم رو بهم بگید روز جمعه هم می تونم تماس بگیرم؟؟؟
پاسخ:
سلام
همکاران کارشناس ما در شرکت خدمات مسافرتی کیش سیر همه روزه از ساعت 9 صبح الی 18 و روزهای تعطیل از 10 الی 13 در خدمت گذاری آماده اند. 28111212
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آماژه
آماژه 20 مرداد 1391
برای گرفتن مجوز در کیش باید به کجا مراجعه کنم آیا فرهنگ و ارشاد داره؟
پاسخ:
سلام
بله.
آدرس: میدان ساحل . برج صدف.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
تاسیس کارخانه نان نیمه حجیم
تاسیس کارخانه نان نیمه حجیم 31 مرداد 1391
سلام.من چندین بار به کیش سفر کردم و هر بار کیفیت نان بسیار بد بوده و از انجایی که شغل اصلی اینجانب تولید نان سنتی و صنعتی می باشد خواستم بدانم امکانش هست در کیش این کارخانه را به صورت نیمه حرفه ای تاسیس نمود؟
پاسخ:
سلام
به خدا اگه این کار رو بکنین لطف بسیار بزگی میکنین.
ولی اول باید بپرسم براتون که مجوزش رو از کجا باید بگیرید و از کجا باید شروع کرد.
روی سایت خبرش رو براتون میذاریم.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
تاسیس کارخانه نان نیمه حجیم
تاسیس کارخانه نان نیمه حجیم 31 مرداد 1391
میشه برای تاسیس این کارخانه مجوز گرفت در کیش ؟
پاسخ:
سلام
به هر حال تا مجوز نگیرین که نمیشه. میپرسم براتون از کجا باید گرفت.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
فرصت های شغلی جزیره کیش
فرصت های شغلی جزیره کیش 31 شهریور 1391
با سلام
مشاوره و معرفی مشاغل آزاد وطرحهای صددرصد کارآمد در زمینه های مختلف کاری در جزیره کیش با بیش از 10 سال تجربه در کیش جهت سرمایه گذاری انفرادی ویا مشارکت در زمینه شغلی دلخواهتان قبل از سفر به کیش با شماره تلفن 09175502250 وهاب زاده تماس بگیرید.
برای سرمایه گذاری در کیش فردا دیر است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
hadi
hadi 18 آبان 1391
ba salam va khaste nabashid az zahamate shoma aya shoma torhaye khareji ham darid

پاسخ:
سلام
بله دوست عزیز ما تورهای خارجی نیز در نمایندگیمان در تهران برگزار میکنیم.
از این سایت لطفا بازدید نمایید:
www.abisafar.com
با تشکر کیش سیر 28111212
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
محمد
محمد 19 آبان 1391
سلام دوست عزیز.در ابتدا تشکر فراوان از سایت بسیار خوبتون.من این هفته قصد سفر به کیش دارم.شرکت دوربین مداربسته در شیراز دارم.اگه بخوام کارمو بیارم کیش,واسه اجاره شرکت,یا اجاره ی سوییت کوچک واسه زندگی,تقریبا نیاز به چقدر سرمایه دارم؟

پاسخ:
سلام
ممنون از بازدید و توجه شما به سایت ما.
اتفاقا بازار دوربین های مدار بسته بسیار عالیه در جزیره.
منزل شخصی رو میتونین با 35 میلیون رهن کامل بهترین منزل رو داشته باشین و برای دفتر کارتون هم احتاج نیست حتما یه جای بزرگ یا زیاد گرون بگیرین با تقریبا 20 یا 30 تومان پول پیش بدین کافیه و سایر هزینه ها هم انشا... از تو خود کارتون درامد زایی خواهد شد.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
مجتبی
مجتبی 23 آبان 1391
با سلام
ضمن تشکر از اطلاع رسانی شما بنده تمایل به تاسیس شرکت خدمات دریایی بندری در جزیره کیش را دارم این شرکت در منطقه آزاد کیش ثبت شده است ولی برای دریافت مجوزهای لازم اطلاعات میخواهم.از کجا باید این مجوزها را دریافت کنم؟

پاسخ:
سلام
شما اول یه سری باید به اداره ثبت شرکتها در جزیره کیش واقع در ساختمان صدف بزنید تا فرم ها و اطلاعات کامل در رابطه با حرفه شما رو تقدیمتون کنن.
اگر موفق نشدید به ما خبر بدید لطفا تا ما براتون پیگیری کنیم.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سایا
سایا 23 آبان 1391
با سلام لطفا در مورد کار و بازار کامپیوتر توضیحاتی بدید که اینکه چقدر بازار کار داره و همچنین در مورد بازار کار طراحی (خانه لباس دکور و ...). در کیش فروشگاههایی برای خدمات کامپیوتری هست ؟

پاسخ:
سلام
اگر برای خرید سوال فرمودید به حضورتان میرسانم که لوازم کامپیوتری و کلا برقی رو اگر از شهر خودتان بخرید خیلی بهتره که اگر مشکلی پیش آمد بتونین از کارت گارانتی استفاده نمایید.و قیمتها هم فرقی زیاد با شهرهای دیگر ندارد.
اگر در رابطه با کار در این زمینه میپرسین که خیلی عالیه هم حقوق بالا بابت این کار در زمبنه کامپیوتر و کارهای اینترنتی و همچنین بازار کار لباس و دکور و ... میپردازن و هم استقبال کننده دارد.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
امین
امین 19 آذر 1391
سلام خسته نباشید من صاحب مشاور املاک در زنجانم می خواستم ببینم بازار کار صنف من در جزیره کیش به چه صورته؟ ایا من میتونم کارمو به اونجا انتقال بدم؟

پاسخ:
سلام
دوست عزیز همانطور که به صورت مکالمه تلفنی خدمتتون عرض کردم بهترین و کم هزینه ترین و آسانترین راه برای کسب شما به صورت شریکی با صاحبان دفاتر مشاورین املاک میباشد.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
arash rahimi
arash rahimi 17 دی 1391
باسلام وخسته نباشید به شما من شغلم مبلمان است خواستم ببینم بازار مبلمان به چه صورت است ایا در کیش مبلمان جواب می دهد؟

پاسخ:
سلام
بازار مبلمان در کیش به دلیل کمی جمعیت و سکونت در جزیره و همچنین سخت و پرهزینه بودن جابجایی مبلمان زیاد رونق از لحاظ تجاری ندارد مگر اینکه در سطح بالا مثل صادرات فعالیت داشته باشید که مستلزم مهارت و سرمایه بیشتری میباشد.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ندا حقیقت
ندا حقیقت 20 دی 1391
وقتتون به خیر
در صورتی که بخوام امکان انتقال کارگاه صنعتی فعال در تهران یه کیش رو بسنجم از کجا میتونم برای اطلاع از شرایط پرس و جو کنم و مجوز های لازم رو بگیرم.اگر تلفنی از بخش صنایع در اختیارم بگذارید ممنون میشم


پاسخ:
سلام
چشم براتون میپرسم شماره تماسشون رو و در اولین فرصت روی سایت به نماش عمومی خواهیم گذاشت.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نازلي
نازلي 25 دی 1391
سلام
خسته نباشيد من مهندس اي تي هستم ولي چون عاشق كيشم ميخوام بيام اونجا زندگي كنم ولي از بيكاري نداشتن كار ميترسم من رزومه خوبي واسه ارائه دارم در ضمن معدلمم بالاست و توانايي زيادي دارم اگه جايي نيرو خواستن به ايمل من اطلاع بديد ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
شاهین
شاهین 05 بهمن 1391
salam
khaste nabashid
man mikham az tehran be kish mohajerat konam va ye khone unja kharidam faghat mikhastam bebinam vase kasi ke taze ezdevaj karde kariii hast ya maghazeyiiiii?
man bishtar fekram roye restorane

پاسخ:
سلام
اولن که به نماینگی از طرف خانواده کیش سیر و سایر دوستان بازدید کننده ازدواجتون رو صمیمانه تبریک میگیم خدمت شما و همسر محترمتان.
بابت اقامت در جزیره کیش و درآمد هم باید عرض کنم باید ببینیم شما چه حرفه ای دارین. برای مشاوره لطفا با تلفن همراه 09125808135 تماس بگیرید.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
علی
علی 21 اسفند 1391
سلام
من حدود 400 میلیون تومان دارم و کارم در تهران اشپزخانه و تهیه غذا میباشد میخواستم بدانم در کیش این کار جواب میدهد چون من احتیاجی به خرید وسائل ندارم و کلیه وسائل اشپزخانه را دارم

پاسخ:
سلام
طی مکالمه تلفنی که با هم داشتیم همانطور که عرض کردم خدمتتون این حرفه ای که شما در کیش میخواین راه اندازی کنین یکی از بهترین درامدهای جزیره است.
انشاا.. براتون اینقدر چرخش بچرخه که سرتون گیج بره...
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
ronin
ronin 23 ارديبهشت 1392
با سلام و عرض ادب و احترام
من و همسرم تمایل داریم به زندگی در جزیره اما نتونستم اطلاعاتی راجع به رهن و اجاره یک آپارتمان یا سوییت کوچک پیدا کنم . می تونین به من کمک کنین یا یک قیمت حدودی و اینکه جویای کار هستم مدرک کارشناسی و مسلط به زبان و کامپیوتر و عضو انجمن مخترعین . ممنون میشم منو راهنمایی کنین


پاسخ:
سلام
دوست عزیزم با تلفن همراه زیر تماس بگیرید امیدوارم بتونیم اطلاعات مفیدی در اختیارتان بگذاریم.
با تشکر کیش سیر 09125808135
همراه شو.راهی نیست..!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
یاورزاده
یاورزاده 31 ارديبهشت 1392
با سلام
سایت شما و نحوۀ برقراری ارتباط با مخاطبان را بایستی عالی توصیف کنم. از اینکه هموطنان را تا این اندازه صادقانه و بدون چشمداشت مالی راهنمایی میکنید باید شما را تحسین کرد
بنده که مقیم آلمان هستم لاکن هر زمان که به ایران بیایم و قصد سفر به کیش را داشته باشم مطمئنا از طریق موسسۀ شما اقدام به خرید تور و یا بلیط خواهم کرد.
بایستی عرض کنم در این روزگار که همه و همه فقط و فقط بفکر منافع شخص خودشان هستند ، وجود اشخاص و موسساتی مثل شما غنیمت است.
برایتان آرزوی بهترینها را درام.
با احترام
فرزین یاورزاده

پاسخ:
سلام
ممنون از لطف شما ما در خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمتتون مشکل این روزگار اینه که هیچ کس به حق خودش قانع نیست، پس در نتیجه دزدیه مال ناموس شرف کشورها ملتها و ...
و یکیش هم این که در ازای تعهدی که هرکس داره وظیفه اش رو انجام نمیده.
ما ادعا میکنیم که سایت کیش سیر جهت اطلاع رسانی و همچنین ارائه خدمات به هموطنان و همچنین سایر میهمانان میباشد پس وظیفمون هستش که در خدمت دوستان باشیم.
باز هم ممنون از توجه شما مراقب خودتون باشید.
با تشکر کیش سیر 28111212
موفق باشید.
همراه شو.راهی نیست...!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
samuel
samuel 26 تیر 1392
سلام .. حاله شما ؟
ببخشيد شما خودتون ساكن كيش هستيد؟؟
اگه آره كار سراغ نداري !!؟؟
خسته شدم بسكه گشتم.. خودم شمالم دوست دارم بيام كيش..
اينم از مشخصاتم:
__________________________________
مهارتهای نرم افزاری و ساير مهارتها


ICDL ( Word . Excel . Access . PowerPoint . Internet ، ... )
نرم افزار هاي گرافيكي ، Photoshop فتوشاپ
اسكريپت هاي طراحي سايت و مديريت سايت
آشنايي كامل با سيستم هاي كامپيوتر____________________________________________


مجموعا 4 سال سابقه كاري مفيد در 3 شركت معتبر نيمه دولتي و خصوصي
كارمند امور دفتري ، بانكي ، طراحي گرافيكي ، نظارت امور فني
__________________________________________________ _

شماره تماس بنده :* 09397634882

ايميل :
_____________________________________________

هم اكنون نياز مند ياري شما دوست عزيز هستم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
بهنام
بهنام 31 ارديبهشت 1393
با سلام خدمت شما
ممنون میشم بسئوالم پاسخ بدید.
ایا در جزیره کیش این امکان وجود دارد که یک شخص عادی حساب ارزی باز کنه واز کشور های دیگر دلار به اون حساب حوله بشه.

پاسخ:
سلام
باید بپرسم براتون اما اگر این امکان داشت که دیگه تحریم نبودیم!!!
جواب رو همین جا براتون نمایش میدیم.
همچنین برای اطلاع از آخرین وضعیت آفرهای تور کیش در کانال تلگرام کیش سیر همراه ما باشید.
https://t.me/kishsir
کیش سیر 1212 11 28-021
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
امير محمد
امير محمد 12 تیر 1394
سلام و خسته نباشيد فوق ديپلم هتلداري دارم و ٢٥ سالمه تخصص خاصي هم ندارم ولي علاقه زيادي به تاسيس رستوران دارم و تازه ازدواج كردم ميخواستم با همسرم براي زندگي به كيش بيام با ٢٥٠ ميليون ميخواستم ببينم امكانش هست خانه بخرم و كار راه بندارم؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
محمد
محمد 14 فروردين 1395
با سلام
لطفا در صورت امکان بفرمایید بهترین سرمایه گزاری با مبلغ 10.000.000.000 تومان (ده میلیارد تومان) در جزیره کیش چیست ؟
سود سالیانه آن چند درصد است ؟
پاسخ:
سلام
عزیزانی که تمایل به سرمایه گذاری در جزیره کیش میباشند میتوانند با مراجعه به سایت رسمی منطقه آزاد کیش(www.kish.ir) اطلاعات مفید کسب کنند.
همچنین برای اطلاع از آخرین وضعیت آفرهای تور کیش در کانال تلگرام کیش سیر همراه ما باشید.
https://t.me/kishsir
پشتیبانی کیش سیر 09195808135
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
سرمايه گزار
سرمايه گزار 17 فروردين 1395
با سلام و تشكر از راهنمائي هاي بسيار خوب شما در اين سايت ، مادو برادر هستيم كه تمايل درايم در كيش با سرمايه اي حدود يكصدو پنجاه ميليون تومن كسب و كاري را دررابطه با تخصص مون راه اندازي كنيم .ما در زمينه خريد و فروش ، تامين و حتي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني و نيز طراحي و ساخت ، تامين و نگهداري و تعميرات تجهيزات صنايع نفت و انرژي تخصص 20 ساله داريم .آيا امكان راه اندازي كارگاه ، دفتر بازرگاني و بطور كلي كسب و كار در حوزه تخصصي خودمون وجود داره.لطفا راهنمائي فرمائيد.
پاسخ:
سلام
دوست عزیز مدتی هست که تمامیه مشاوره ها و مراحل سرمایه گذاری در جزیره کیش فقط از طریق سازمان منطقه آزاد کیش انجام میگردد.
لطفا به سایت www.kish.ir مراجعه نمایید.
همچنین برای اطلاع از آخرین وضعیت آفرهای تور کیش در کانال تلگرام کیش سیر همراه ما باشید.
https://t.me/kishsir
پشتیبانی کیش سیر 09195808135
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
شانیت
شانیت 14 آذر 1395
با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون .میخواستم بدونم فردی که دکترا روانشناسی داره آیا میتونه در کیش کار کنه و زندگیش رو اداره کنه؟ در کل مردم اونجا نیازی به داشتن یک روانشناس دارن؟
با سپاس
پاسخ:
سلام
با تشکر از توجه شما.
این که در این روزگار دکترای روانشناسی در کنار هر انسانی نیاز امروزه همه هستش را نمیشه منکر شد مخصوصا کیشوندان عزیز که بالاخره شرایط زندگی در جزیره کمی سختر از سرزمین اصلی و شهرهای داخل هستش.
در نهایت برای فعالیت در جزیره کیش ما پیش بینی خوبی داریم براتون.
همچنین برای اطلاع از آخرین وضعیت آفرهای تور کیش در کانال تلگرام کیش سیر همراه ما باشید.
کانال تلگرام کیش سیر : https://t.me/kishsir
پشتیبانی کیش سیر 09195808135
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
علی ترابی
علی ترابی 28 تیر 1396
چگونه می توان در کیش اموزشگاه و شرکت غواصی دایر کرد واز کجا باید شروع کرد منظورم مراحل اداری تاسیس ومیزان سرمایه ومجوزات لازم است.ممنون091631 45037
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید